zülalların rəngli reaksiyaları mövzusunda açıq dərs keçirildi

Kimya kafedrasının baş müəllimi Yunis Hacıyevin Kimya və biologiya müəllimliyi ixtisasının IV kursunda Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları fənnindən açıq dərsi keçirildi. Dərsdə dekan dos.İ.Alverdiyev, dos.M.Həsənov, kafedra müdiri A.Məmmədova, b/m.F.Alverdiyeva və digər əməkdaşlar iştirak etdilər. Açıq dərsdə zülalların və aminturşuların rəngli reaksiyaları nəzərdən keçirildi. Tələbələr ninhidrin, biuret, ksantoprotein və fol reaksiyalarını, onların mexanizmlərini nəzərdən keçirdilər, lövhədə […]

Davamı

həzm orqanları sistemi, həzmin fiziologiyası mövzusunda açıq dərs keçirildi

Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasının dosenti Rüstəmova Tükəzban Vaqif qızının Kimya və biologiya müəllimliyi ixtisasının IV kursunda İnsan və heyvan fiziologiyası fənnindən açıq dərs keçirildi. Dərsdə kafedra müdiri b.e.d.Vəfa Məmmədova və kafedranın müəllimləri iştirak etdilər. Müəllimə mühazirədə həzmin tiplərini, ağız boşluğunda, mədədə, həzmi, ödün əmələ gəlməsini və ifraz mexanizmlərini ətraflı izah etdi. Mühazirənin tədrisində slaydlardan […]

Davamı

MÜƏLLİMİN PEDAQOJİ FƏALİYYƏTDƏ YERİ, ONUN PEŞƏ VƏ ŞƏXSİ KEYFİYYƏTLƏRİ MÖVZUSUNDA AÇIQ DƏRS KEÇİRİLDİ

Ümumi pedaqogika kafedrasının baş müəllimi Aytən Məmmədovanın Biologiya müəllimliyi ixtisasının II kursunda Pedaqogika fənnindən açıq dərsi keçirildi. Dərs konstitusiya gününə təsadüf etdiyinə görə müəllimə dərsə konstitusiya gününə həsr olunmuş məlumatlarla başladı. Məlumatdan sonra Azərbaycan himni səsləndi.

Davamı

FERMENTLƏRİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİ VƏ QURULUŞU MÖVZUSUNDA AÇIQ DƏRS KEÇİRİLDİ

Botanika kafedrasının baş müəllimi Aynur Hüseynzadənin Biologiya ixtisasının III kursunda Enzimologiya fənnindən açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə dekan dos.İ.Alverdiyev, kafedra müdiri AMEA-nın müxbir üzvü prof.V.Novruzov, dos.M.Həsənov və kafedranın digər əməkdaşları iştirak etdilər. Fermentlərin zülal təbiətliliyini sübut edən dəlillər nümayiş etdirilməklə yanaşı həm də mürəkkəb fermentlərin quruluşunda vitaminli və qeyri vitaminli kofermentlərin rolu haqqında geniş məlumat […]

Davamı

kimya ixtisası III kurs tələbələrinin yeni uğuru

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Heydər Əliyev Fondunun “Regional İnkişaf” İctimai Birliyi, Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı, “Azercell” və “Microsoft” şirkəti tərəfindən birgə reallaşdırılan “I2B – İdeyadan Biznesə” layihəsi çərçivəsində cari il üzrə keçirilən startap turları yekunlaşıb. Gəncə şəhəri Heydər Əliyev Mərkəzində keçirilən startap turunda şəhərin digər ali təhsil müəssisələrinin […]

Davamı

açıq dərs

Botanika kafedrasının müəllimi Cavadova Elanora Fərhad qızının Biologiya ixtisasının II kursunda Botanika-3 fənnindən “Şamkimilərin anatomik və morfoloji quruluş xüsusiyyətləri” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Botanika kafedrasının müdiri AMEA-nın müxbir üzvü professor Vaqif Novruzov, fakültə dekanı dos. İsfəndiyar Alverdiyev, tədris işləri üzrə dekan müavini dos. Mirzə Həsənov iştirak etdilər.

Davamı

açıq dərs

Kimya kafedrasının professoru Tağı İbrahim oğlu Tağıyevin Kimya və biologiya müəllimliyi ixtisasının III kursunda Kimyanın tədrisi metodikası fənnindən “Maddə quruluşu, valentlik, oksidləşmə dərəcəsi, kimyəvi rabitə haqqında anlayışların formalaşması” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsdə fakültə dekanı dos. İsfəndiyar Alverdiyev, Kimya kafedrasının müdiri dosent Aynur Məmmədova, dos. Sahil İbrahimli və digər əməkdaşlar etdilər.

Davamı

açıq dərs

Kimya kafedrasının dosenti Elxan Firat oğlu Cəfərovun  Kimya ixtisasının III kursunda Kimya texnologiyası fənnindən “Ammonyak istehsalı” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsdə fakültə Metodik komissiyasının sədri AMEA-nın müxbir üzvü professor Vaqif Novruzov, fakültə dekanı dos. İsfəndiyar Alverdiyev, fəxri professor Heydər Kərimov, Kimya kafedrasının müdiri dosent Aynur Məmmədova, b/m. Firduz Alverdiyeva və b/m. Aygün Zeynalova iştirak […]

Davamı