Kateqoriya Arxivləri: Xəbərlər

Dosent Arifə Əliyevanın açıq dərsi keçirilmişdir.

31oktyabr 2016-cı il tarixdə Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasının dosenti Əliyeva Arifə Bahəddin qızının “Onurğasızlar zoologiyası” fənnindən “Yastı qurdların biologiyasi və törətdiyi parazitar xəstəliklər” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsdə Universitetin Tədrisin təşkili və təlim texnologiyaları  üzrə prorekroru, dosent Fəxrəddin Məmmədov, Biologiya-kimya fakültəsinin dekanı, dosent İsfəndiyar Alverdiyev, tədris işləri üzrə dekan müavini Mirzə Həsənov, Azad […]

Davamı

TƏBRİK EDİRİK!

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRİNİN 19.10.2016-CI İL 11/943 ƏMRİ İLƏ  İxtisaslı kadrların hazırlanması sahəsində səmərəli elmi- pedaqoji fəaliyyətlərinə görə və 5 oktyabr Beynəlxalq Müəllimlər günü münasibətilə Universitetin aşağıda adları göstərilən əməkdaşları “Azərbaycan Respublikası qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı ilə təltif edilmişdir. 1.Allahverdiyev Əli Aydın oğlu- İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin dekan müavini 2.İsmayılova Zilxumar Məmməd qızı- Botanika kafedrasının dosenti […]

Davamı

Baş müəllim Bayramova Könül Şaiq qızının açıq dərsi keçirildi.

25.10.2016-cı il tarixdə Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasının baş müəllimi Bayramova Könül Şaiq qızının kimya-biologiya II kurs tələbələri ilə Histologiya fənnindən “Yumurtalığın quruluşu. Cinsi hüceyrələr” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsdə kafedra əməkdaşlarından kafedra müdiri dos. V.Məmmədova, b/m Ş. Hacıyeva, b/m G. Hümbətova, dos. T.Rüstəmova, b/l A.Məmmədova və s. iştirak etdilər.

Davamı

Baş müəllim Hümbətova Güləbatın Vaqif qızının açıq dərsi keçirildi.

18.10.2016-cı il tarixdə Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasının baş müəllimi  Hümbətova Güləbatın Vaqif qızının Kimya və biologiya müəllimliyi IV kurs tələbələri ilə Ümumi biologiya fənninndən “İrsiyyət qanunauyğunluqları və Mendelin qanunları” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsdə irsiyyət hadisəsi canlı orqanizmlərin ən əsas xüsusiyyətlərindən biri olduğu, irsiyyət olmadan nəslin valideynlərin davamçısı ola bilmədiyi barədə məlumat verildi. Canlı […]

Davamı

Baş müəllim Kifayət Tapdıq qızı İsmayılovanın açıq dərsi.

14.10.2016-cı il tarixdə Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasının baş müəllimi İsmayılova Kifayət Tapdıq qızının biologiya III kurs tələbələri ilə “İnsan və heyvan fiziologiyası” fənnindən “Refleks və refleks qövsünün təhlili” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Dərs canlı qurbağa üzərində tədris edildi. Bunun üçün qurbağanın baş beyni onurğa beynindən ayrıldı və spinal qurbağa əldə edildi. Sonra bükmə refleksini […]

Davamı

Baş müəllim Firdus Alverdiyevanın açıq dərsi keçirildi.

10.10.2016-cı il tarixdə Kimya kafedrasının baş müəllimi Alverdiyeva Firdus Hidayət qızının kimya müəllimliyi IV kurs tələbələri ilə “Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları” fənnindən “Sadə zülalların yumurta albuminin kristal halında alınması” mövzusunda laboratoriya dərsi keçirilmişdir. Dərs metodiki və praktiki baxımdan yüksək tələblərə cavab verirdi. Dərsdə nəzəriyyə ilə praktika vəhtət təşkil edirdi. Auditoriyanın təşkili və tələbələrin fəallığı tələb olunan […]

Davamı

BOTANİKA KAFEDRASININ DOKTORANTLARI ELMİ EKSPEDİSİYADA

Bu günlərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Botanika kafedrasının doktorantları Fidan İsayeva,Gülnarə Quliyeva və Ülkər Bayramova professor Vaqif Novruzovun rəhbərliyi ilə Gəncəçay və Kürəkçay marşrutu üzrə elmi ekspedisiyada olmuşlar. Ekspedisiyada həmçinin Botanika kafedrasının dossenti Zilxumar İsmayılova iştirak etmişdir. Doktorantura proqramına uyğun olaraq onlar zonada olan xarakterik yarğanları, intrazonal bitkilik, həmçinin şibyə və mamırların biomonitorinqdə istifadə olunma imkanlarını […]

Davamı

TƏBRİK EDİRİK!

2015/2016-CI TƏDRİS İLİNİN SON HƏFTƏSİ GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN BOTANİKA KAFEDRASI ÜÇÜN UĞURLU OLMUŞDUR. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİ YANİNDA ALİ ATTESTASİYA KOMİSSİYASI KOLLEGİYASININ QƏRARI İLƏ BOTANİKA KAFEDRASININ AŞAĞIDAKI ƏMƏKDAŞLARINA FƏLSƏFƏ DOKTORU ELMİ DƏRƏCƏSİ VERİLMİŞDİR: B/M ASLANOVA YEGANƏ AZAD QIZI B/M TAĞIYEVA ZƏRİFƏ İBRAHİM QIZI MÜƏL. QULİYEVA RAMİDƏ ZAHİD QIZI

Davamı

Magistrlərimizin müdafiəsi keçirildi.

Biologiya-kimya fakültəsində biokimya, bitki fiziologiyası mikologiya və botanika ixtisasları üzrə 12 nəfərin magistr dissertasiyalarının müdafiəsi keçirilmişdir. Magistrlərə GDU-nun rektoru, professor Yusif Yusibov, universitetin professoru Vaqif Növruzov, Azərbaycan Texnologiya Universitetinin professoru Əhəd Nəbiyev, ADAU-nun professorları Nazim Yusifov, Elman Mövsümov və b. rəhbərlik etmişlər. Magistrlərdən 8 nəfər fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Müdafiədə magistratura şöbəsinin müdiri dos. Emin […]

Davamı