Aylıq Arxiv: Oktyabr 2016

TƏBRİK EDİRİK!

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRİNİN 19.10.2016-CI İL 11/943 ƏMRİ İLƏ  İxtisaslı kadrların hazırlanması sahəsində səmərəli elmi- pedaqoji fəaliyyətlərinə görə və 5 oktyabr Beynəlxalq Müəllimlər günü münasibətilə Universitetin aşağıda adları göstərilən əməkdaşları “Azərbaycan Respublikası qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı ilə təltif edilmişdir. 1.Allahverdiyev Əli Aydın oğlu- İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin dekan müavini 2.İsmayılova Zilxumar Məmməd qızı- Botanika kafedrasının dosenti […]

Davamı

Baş müəllim Bayramova Könül Şaiq qızının açıq dərsi keçirildi.

25.10.2016-cı il tarixdə Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasının baş müəllimi Bayramova Könül Şaiq qızının kimya-biologiya II kurs tələbələri ilə Histologiya fənnindən “Yumurtalığın quruluşu. Cinsi hüceyrələr” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsdə kafedra əməkdaşlarından kafedra müdiri dos. V.Məmmədova, b/m Ş. Hacıyeva, b/m G. Hümbətova, dos. T.Rüstəmova, b/l A.Məmmədova və s. iştirak etdilər.

Davamı

Baş müəllim Hümbətova Güləbatın Vaqif qızının açıq dərsi keçirildi.

18.10.2016-cı il tarixdə Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasının baş müəllimi  Hümbətova Güləbatın Vaqif qızının Kimya və biologiya müəllimliyi IV kurs tələbələri ilə Ümumi biologiya fənninndən “İrsiyyət qanunauyğunluqları və Mendelin qanunları” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsdə irsiyyət hadisəsi canlı orqanizmlərin ən əsas xüsusiyyətlərindən biri olduğu, irsiyyət olmadan nəslin valideynlərin davamçısı ola bilmədiyi barədə məlumat verildi. Canlı […]

Davamı

Baş müəllim Kifayət Tapdıq qızı İsmayılovanın açıq dərsi.

14.10.2016-cı il tarixdə Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasının baş müəllimi İsmayılova Kifayət Tapdıq qızının biologiya III kurs tələbələri ilə “İnsan və heyvan fiziologiyası” fənnindən “Refleks və refleks qövsünün təhlili” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Dərs canlı qurbağa üzərində tədris edildi. Bunun üçün qurbağanın baş beyni onurğa beynindən ayrıldı və spinal qurbağa əldə edildi. Sonra bükmə refleksini […]

Davamı

Baş müəllim Firdus Alverdiyevanın açıq dərsi keçirildi.

10.10.2016-cı il tarixdə Kimya kafedrasının baş müəllimi Alverdiyeva Firdus Hidayət qızının kimya müəllimliyi IV kurs tələbələri ilə “Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları” fənnindən “Sadə zülalların yumurta albuminin kristal halında alınması” mövzusunda laboratoriya dərsi keçirilmişdir. Dərs metodiki və praktiki baxımdan yüksək tələblərə cavab verirdi. Dərsdə nəzəriyyə ilə praktika vəhtət təşkil edirdi. Auditoriyanın təşkili və tələbələrin fəallığı tələb olunan […]

Davamı

Botanika Beyəlxalq konfransı

AMEA Botanika İnstitutunun 80 illik yubleyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransda Bu günlərdə AMEA Botanika İnstitutunun 80 illik yubleyi ilə əlaqədar “Biomüxtəlifliyin mühafizəsinə innovativ yanaşmalar” mövzusunda Beynəlxalq Konfrans keçirilmişdir. Konfransın işində Universitet əməkdaşlarından prof. V.S.Novruzov, prof.əv. S.Z.Əhmədova, dos. R.M. Nuriyev, dis. F.M. İsayeva iştirak etmişlər. Konfransda Almaniya, İngiltərə, Fransa, Türkiyə, Şimali Koreya, Özbəkistan, Belarusya və s. […]

Davamı