Aylıq Arxiv: Mart 2017

Botanika kafedrasının baş müəllimi Məmmədova Rahilə Museyib qızının açıq dərsi keçirildi.

Gəncə Dövlət Universitetinin Botanika kafedrasının baş müəllimi Məmmədova Rahilə Museyib qızının Kimya-biologiya müəllimliyi I4 kurs tələbələrinə Sitologiya fənnindən “Hüceyrənin ümumi morologiyası və orqanoidləri “ mövzusunda açıq dərsi olmuşdur. Açıq dərsdə Biologiya-kimya fakultəsinin monitorinq qrupunun üzvləri dos. M. Vəliyev, dos. V.Məmmədova, kafedranın müdiri prof. V.S. Novruzov, dos. M.Həsənov, dos. Z.İsmayılova, dos. A.Bayramova , b/m. Y. Aslanova, […]

Davamı

FAKÜLTƏMİZDƏ “SƏMƏNİ FESTİVALI” KEÇİRİLDİ.

Gəncə Dövlət Universitetinin tarixində ilk dəfə dekanlıq tərəfindən “Biologiya-kimya” fakültəsində 2017-ci il mart ayının 15-də “Səməni bayramı” keçirildi. Səməni “Novruz” bayramının milli atributlarından biridir. Suyun, torpağın, havanın, insan qəlbinin təzələnməsi, yeni gün kimi xalqımızın yaddaşında daimi saxlanılır, bu bayram xalqımıza sevinc və fərəh, yaşamaq, yaratmaq, ruzi bolluğu yaratmaq həvəsi verir. Səməni bayramında universitetimizin Elm və […]

Davamı

ANATOMİYA, FİZİOLOGİYA VƏ ZOOLOGİYA KAFEDRASININ BAŞ MÜƏLLİMİ ŞƏLALƏ HACIYEVANIN AÇIQ DƏRSİ.

07.03.2017-il tarixdə Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasının baş müəllimi Şəlalə Zabir qızı Əliyevanın “Onurğasızlar zoologiyası” fənnindən biologiya I kurs tələbələri ilə “Süngərlərin quruluşu mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsdə fakültə dekanı, dosent İsfəndiyar Alverdiyev, kafedra müdiri, dosent Vəfa Məmmədova və kafedranın professor-müəllim heyəti iştirak etdilər. Dərs iştirakçıları dərsin gedişindən razı qaldıqlarını bildirdilər.

Davamı

KİMYA KAFEDRASININ PROFESSORU TAĞI TAĞIYEVİN AÇIQ DƏRSİ

01. 03. 2017-ci il tarixdə Kimya kafedrasının professoru Tağı İbrahim oğlu Tağıyevin Kompleks birləşmələr kimyası fənnindən kimya və biologiya müəllimliyi IV kurs tələbələri ilə “Kompleks birləşmələrdə kimyəvi rabitələrin təbiətini izah edən nəzəriyyələr” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsdə fakültə dekanı dos. İ.Alverdiyev, kafedra müdiri prof. Q.Quluyev və b. müəllimlər iştirak etdilər. Açıq dərsdə müasir interaktiv […]

Davamı