Gündəlik Arxiv: 12 İyul 2017

EKOLOGİYA VƏ TƏBİƏTİ MÜHAFİZƏ KAFEDRASI EKSPEDİSİYADA.

07.07.2017-ci il tarixdə Ekologiya və Təbiəti Mühafizə kafedrasının əməkdaşları Tovuz rayonu ətrafı dağlıq ərazisində kafedranın tematik planı üzrə 3 mövzuda elmi-tədqiqat işini aparmaq məqsədilə ekspedisiyaya getmişlər. Ekspedisiyanın tematik planının mövzuları aşağıdakəlardan ibarətdir: 1.Gəncə və gəncə ətrafında texnogen çirklənmiş ərazilərinin flora tərkibinin bioekoloji təhlili. 2. Bəzi sənaye mərkəzləri ətrafının bitki örtüyünün müasir vəziyyəti. 3. Texnogen çirklənməyə […]

Davamı