Gündəlik Arxiv: 04 Oktyabr 2017

Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasının müəllimi Abdullayeva Lalə Rəşid qızının açıq dərsi

Laborator məşğələsinə müəllim əvvəlcədən yaxşı hazırlıq işi görmüşdü. Məşğələni “İnteraktiv” üsulla keçdi. Tələbələr mövcud əyani vəsaitlər, mühazirədə əldə etdikləri biliklər əsasında xüsusi fəallıq göstərdi. Mövzuda qarşıya qoyulan problemləri öyrəndi. Bu cür qazanılan biliklər uzun müddət yadda qalır. Açıq dərsdə iştirak edənlərin iştirakı ilə işgüzar müzakirə aparıldı. Metodiki məsləhətləşmələr müzakirənin dəyərini daha da yaxşılaşdırdı.

Davamı