Gündəlik Arxiv: 28 Fevral 2019

açıq dərs

Kimya kafedrasının baş müəllimi kimya üzrə fəlsəfə doktoru Pərvanə Hüseynovanın Kimya müəllimliyi ixtisasının II kursunda Analitik kimya-2 fənnindən “Qravimetrik analiz metodu” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə dekan dos.İ.Alverdiyev, dos.A.Məmmədova, k.ü.f.d. S.Mehdiyeva, b/m.A.Zeynalova, b/m.F.Alverdiyeva iştirak etdilər. Dərsdə Qravimetrik analizin metodları, çökmə və çəki formasına verilən tələblər, çökdürücünün seçilməsi şərtləri, çöküntünün əmələ gəlmə mexanizminin izahı verilmiş, […]

Davamı