Gündəlik Arxiv: 09 Aprel 2019

açıq dərs

Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasının a.e.f.d. baş müəllimi Hümbətova Güləbatın Vaqif qızının Biologiya ixtisasının III kursunda “Genetika və təkamül təlimi” fənnindən “Mikroorqanizmlərin genetikası. Transduksiya və transformasiya” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Dərsdə kafedra müdiri dos.V.Məmmədova, dos.T.Rüstəmova, b/m.H.Nəsirova, b/m.Ş.Hacıyeva, müəl.Ü.Bayramova iştirak etdilər. Açıq dərsdə müəllimə Mikroorqanizmlərin genetikasının öyrənilməsi, canlı orqanizmlərin genetikanın tədqiqatında mühüm yer tutması barədə geniş […]

Davamı