Aylıq Arxiv: İyul 2020

allah rəhmət eləsin!

Dosent Rüstəmov Adil Musa oğlunun fakültənin qazandığı müsbət ənənələrin davam etdirilməsində xüsusi xidmətləri olmuşdur. Tələbələri ondan elmlə yanaşı qayğıkeşlik və təşəbbüskarlıq öyrənmişlər. Adil müəllim yaradıcı insan kimi onu tanıyanların qəlbində daima yaşayacaqdır!

Davamı