EKOLOGİYA VƏ TƏBİƏTİ MÜHAFİZƏ KAFEDRASININ NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLMİŞDİR.

08.02.2017-ci il tarixdə Ekologiya və təbiəti mühafizə kafedrasının növbəti iclası keçirilmişdir.

Qarşıya qoyulan əsas məsələlələrdən biri kafedra müdiri prof.əvəzi S.Z. Əhmədova və başqa müəllimlərin müəllifliyi ilə çap olunan dərslik və dərs vəsaitlərinin təqdimatı idi. Müzakirəsi aparılan dərslik və dərs vəsaitlərinin adları aşağıdakılardır.

Dərslik: “Qlobal ekoloji problemlər və proqnozlaşdırma”; müəllif: Prof.əvəzi S.Z.Əhmədova

Dərs vəsaiti: 1. “Ekologiya”; müəlliflər: S.Z.Əhmədova, Z.Ə.Ələkbərova, F.N.Qasımova, E.R.Nuriyev

2. “Təbii sərvətlərdən istifadənin ekoloji problemləri”; müəlliflər: N.V.Nəsirova, Z.İ.Hümbətova