BOTANIKA KAFEDRASININ BAŞ MÜƏLLIMI AYNUR HÜSEYNZADƏNIN AÇIQ DƏRSI

28.02.2017-ci il tarixdə Botanika kafedrasının baş müəllimi Aynur Hüseynzadənin Biologiya müəllimliyi ixtisası üzrə IV kurs tələbələrinə “S/f. Sənaye mikrobiologiyası” fənnindən “Sənaye və məişətdə istifadə olunan mikroorqanizmlər, onlarin seçilməsi və praktik xassələri” mühazirə mövzusu üzrə açıq dərs keçirilmışdir. Açiq dərsdə Botanika kafedrasının müdiri prof. V.Novruzov, dos. Z.İsmayılova, dos.A.Bayramova, dekanlığın nümayəndələri dekan müavini dos.M.Həsənov, dos.M.Qazıyev və universitet monitorinq qrupunun üzvləri dos. T.İsmayılov, dos.M. Vəliyev iştirak etdilər. Açiq dərsdə müasir metodlardan istifadə olunmuşdur.