Ekologiya və təbiəti mühafizə kafedrasının növbəti ekspedisiyası

Ekologiya və təbiəti mühafizə kafedrasının müdiri professor S.Z.Əhmədova və əməkdaşları tərəfindən 21.04.2017-ci il tarixində “Qərb bölgəsinin ekoloji problemləri və onların həlli yolları “ mövzusunda elmi-tədqiqat aparmaq məqsədilə Göy-göl milli parkına ekspedisiya təşkil edilmişdir. Tədqiqatın məqsədinə uyğun olaraq əraziyə baxış keçirilmiş və nümunələr götürülmüşdür.