Ekologiya və təbiəti mühafizə kafedrasında Aslanova Elnarə Həsənəli qızının “Mil düzü pambıqaltı torpaqlarında üzvi və mineral gübrələrin effektliyinin ekoloji əsasları” mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçirildi.

Müzakirədə Biologiya-kimya fakültəsinin professor-müəllim heyəti iştirak etdilər.