Botanika kafedrasının müəllimi b.ü.f.d.R.Z.Quliyevanın Biologiya ixtisası II kursunda “Bitkilərin senopopulyasiyası” fənnindən açıq dərsi keçirildi.

09.03.2018-ci il tarixində Botanika kafedrasının müəllimi b.ü.f.d.R.Z.Quliyevanın Biologiya ixtisası II kurs tələbələrinə “Bitkilərin senopopulyasiyası” fənnindən “Ontogenez haqqında anlayış. Ontogenezdə fərqlərin morfometrik göstəriciləri” mövzusunda açıq dərsi dinlənilmişdir. Açıq dərsdə Botanika kafedrasının müdiri, prof .V.Novruzov,  b/m.A.Hüseynzadə müəl.F.İsayeva, dekanlığın nümayəndəsi dekan müavini  dos.M.Həsənov iştirak etmişlər. Açıq dərs müasir təlim texnologiyaları əsasında tədris olunmuşdur.