ekologiya və təbiəti mühafizə kafedrasının əməkdaşları elmi ekspedisiyada

Ekologiya və təbiəti mühafizə kafedrasının müdiri professor S.Z.Əhmədova və əməkdaşları  tərəfindən  25.05.2018 – ci il tarixində  “Gəncə və Gəncə ətrafı ərazilərin texnogen çirklənmə şəraitinin öyrənilməsi” problemi  üzrə  üç istiqamətdə  tədqiqat  işi  aparmışlar.

  1. Tədqiqatın mövzusu: “Gəncə ətrafının texnogen  çirklənmiş ərazilərinin flora tərkibinin bioekoloji təhlili”

Problem:”Gəncə və Gəncə ətrafının texnogen çirklənmiş ərazilərinin torpaq tərkibinin təhlili”

  1. “Çirklənmiş ərazilərin torpaq örtüyünün fiziki-kimyəvi tədqiqi”

Problem: “Gəncə ətrafının texnogen çirklənmiş ərazilərinin ekomorf  (tolerant) bitkilərinin seçilməsi və           ekoloji cəhətdən qorunması”

  1. “Gəncə ətrafının texnogen çirklənmiş ərazilərində еkоmоrf növlərin seçilməsi”

Elmi-tədqiqat aparmaq məqsədilə Gədəbəy rayonuna ekspedisiya təşkil edilmişdir. Tədqiqatın məqsədinə uyğun olaraq əraziyə baxış keçirilmiş və nümunələr götürülmüşdür.