kimya kafedrasının magistrlərinin dissertasiya işlərinin müdafiəsi

Müdafiədə GDU-nun magistratura şöbəsinin müdiri dos.E.Yaqubov, magistratura şöbəsinin dekan müavini b/m.S.Cəfərova, Kimya kafedrasının müdiri dos.A.Məmmədova, fəxri prof.Q.Qurbanov, fəxri prof.H.Kərimov, dos.əv.M.Rzayeva iştirak etmişlər. Müdafiəyə komissiyanın üzvləri dissertasiya işlərinin müdafiəsini təhlil edərkən qeyd etdilər ki, dissertasiya işləri aktual mövzulara həsr olunmaqla yanaşı magistrlər müdafiə zamanı kifayət qədər nəzəri və təcrübi bilik nümayiş etdirdilər.