Ekologiya və təbiəti mühafizə kafedrasının daha bir nailiyyəti

20180905_111615

Yeni tədris ilində Ekologiya və təbiəti mühafizə kafedrasının müəllimi b.ü.f.d. Nəsirova Nəsibə Valodiya qızı dosent attestatına layiq görülmüşdür. Biz də fakültəmizin kollektivi adından bu nailiyyətinə görə Nəsibə müəlliməni ürəkdən təbrik edir, gələcək işlərində ona müvəffəqiyyətlər arzulayırıq.