AMEA-nın botanika institutunun doktorantı heydərova rəna tahir qızının dissertasiya işinin müzakirəsi

15.10.2018-ci il tarixində AMEA Botanika İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən Birləşmiş Dissertasiya şurasının müvafiq qərarına əsasən aparıcı təşkilat kimi təyin edilmiş Botanika kafedrasının genişləndirilmiş iclasında Heydərova Rəna Tahir qızının (2417.01 Botanika ixtisası üzrə) “Böyük Qafqazın (Azərbaycan daxilində) Səhləbkimiləri Orchidaceae Juss” mövzusunda Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilmişdir.