biologiya-kimya fakültəsində 18 oktyabr dövlət müstəqilliyi günü ilə bağlı tədbir keçirildi