Botanika kafedrasının müəllimi Hüseynova Elnarə Əliş qızının “Azərbaycanın Qərb bölgəsində buğdanın məhsuldarlığının yüksəldilməsinin morfo-fizioloji əsasları” mövzusunda biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi

Univeristetin Botanika kafedrasının müəllimi Hüseynova Elnarə Əliş qızının 06.12.2018-ci il tarixində Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Biologiya kafedrasında “Azərbaycanın Qərb bölgəsində buğdanın məhsuldarlığının yüksəldilməsinin morfo-fizioloji əsasları” mövzusunda biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçirilmişdir. İlkin müzakirədə GDU-nun və ADAU-nun professor-müəllim heyəti iştirak etmişdir. Müzakirənin sonunda dissertasiya işinin Genetik Ehtiyatlar İnstitunun müdafiə şurasına təqdim edilməsi qərara alınıb.