Biologiya-kimya fakültəsinin tələbələri Gəncə Qala Qapıları – Arxeologiya və Etnoqrafiya Muzeyi Abidə Kompleksində olmuşlar

Fakültənin Humanitar məsələlər üzrə dekan müavini dos.Z.İsmayılova I kurs tələbələri ilə birlikdə Gəncə Qala Qapıları – Arxeologiya və Etnoqrafiya Muzeyi Abidə Kompleksində olmuşlar.