açıq dərs

Kimya kafedrasının baş müəllimi kimya üzrə fəlsəfə doktoru Pərvanə Hüseynovanın Kimya müəllimliyi ixtisasının II kursunda Analitik kimya-2 fənnindən “Qravimetrik analiz metodu” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə dekan dos.İ.Alverdiyev, dos.A.Məmmədova, k.ü.f.d. S.Mehdiyeva, b/m.A.Zeynalova, b/m.F.Alverdiyeva iştirak etdilər.
Dərsdə Qravimetrik analizin metodları, çökmə və çəki formasına verilən tələblər, çökdürücünün seçilməsi şərtləri, çöküntünün əmələ gəlmə mexanizminin izahı verilmiş, müasir dərsə verilən əksər tələbatlardan istifadə edilmişdir.