Botanika kafedrasında magistrlərin müdafiəsi keçirilmişdir.

Botanika kafedrasında-Biokimya ixtisası üzrə -5, Bitki fiziologiyası üzrə- 2, Mikologiya ixtisası üzrə -4, Botanika ixtisası üzrə- 3 nəfər müdafiə edərək magistr dərəcəsi almışdır.

İxtisaslaşmış şuranın sədri AMEA-nın müxbir üzvü, professor –V.Novruzov

Komissiyanın üzvləri: Tədrisin təşkili və Təlim Texnologiyaları üzrə prorektor – dos. F.Məmmədov

Müdafiədə fakültənin dekanı – dos. İ.Alverdiyev, magistratura şöbəsinin müdiri – dos.E.Eyyubov, müavini- S.Cəfərova, ixtisaslaşmış şura üzvləri:- dos.M.Həsənov, dos.Z.İsmayılova, dos.A.Bayramova iştirak etmişlər. Magistrlərdən 7 nəfər fərqlənmə diplomuna layiq görülmüşlər.