MÜƏLLİMİN PEDAQOJİ FƏALİYYƏTDƏ YERİ, ONUN PEŞƏ VƏ ŞƏXSİ KEYFİYYƏTLƏRİ MÖVZUSUNDA AÇIQ DƏRS KEÇİRİLDİ

Ümumi pedaqogika kafedrasının baş müəllimi Aytən Məmmədovanın Biologiya müəllimliyi ixtisasının II kursunda Pedaqogika fənnindən açıq dərsi keçirildi. Dərs konstitusiya gününə təsadüf etdiyinə görə müəllimə dərsə konstitusiya gününə həsr olunmuş məlumatlarla başladı. Məlumatdan sonra Azərbaycan himni səsləndi.