MAGİSTRLƏR KONFRANSDA

20 dekabr 2019-cu tarixində AMEA Botanika  İnstitutunda akademik A.A.Qrossheymin anadan olmasının 130 illiyinə həsr edilmiş Gənc alim və tədqiqatçıların  “Müasir botanikada  innovasiya  və ənənələr” mövzusunda konfrans keçirilmişdir. Botanika kafedrasının magistrləri Arza Məmmədova “Gəncəçay hövzəsinin  səhra bitkiliyi   və antropogen suksessiyalar”, Könül Rzayava “Eldar şamının (Pinus eldarica) yayılmasının müasir vəziyyəti” mövzusunda məruzələrlə çıxış etmişlər. Təqdim olunan  tezislər çap olunmuşdur.