elmi şura 24.01.2020

PROTOKOL  № 5

24 yanvar 2020-ci il tarixdə saat 1100-da Biologiya-kimya fakültəsi Elmi şurasının iclası oldu.     

Gündəlik məsələlər

1. 2019-2020-ci tədris ilinin payız imtahan sessiyasının gedişi. 

2. İxtisas kafedralarında 2020-ci il üçün planlaşdırılmış elmi-tədqiqat işləri və icrası ilə əlaqədar qarşıda duran vəzifələr.

3. Dekanlıq və ixtisas kafedralarının 2019-2020-ci tədris ilinin II yarısına dair apardığı hazırlıq tədbirləri          

4. Prof.müəllim heyətinin seçkisi          

5. Cari məsələlər        

                                                              İŞTİRAK ETDİLƏR:

                                                               Elmi şura üzvləri:

Dos.İ.Alverdiyev

Dos.M.Həsənov

Prof.V.Novruzov

Prof.S.Əhmədova

B.e.d. dos.V.Məmmədova

Dos.Z.İsmayılova

Dos.M.Qazıyev

Dos.A.Məmmədova

Dos.A.Bayramova

Dos.T.Rüstəmova

Dos.Q.Qurbanov

Dos.S.İbrahimli

Dos.M.Vəliyev

Dos.M.Rzayeva

Dos.F.Qasımova

Dos.əv.Y. Aslanova

B/m.Z.Əliyeva

M.Muradlı