KORÇAY DÖVLƏT TƏBİƏT QORUĞUNDA NÖVBƏTİ ELMİ EKSPEDİSİYA

     Azərbaycanın “Qırmızıkitabı”-nın   III nəşrinə hazırlıqla əlaqədar Korçay Dövlət Qoruğunda məhdud areala malik növlərin müəyyənləşdirilməsi və taksonomik statuslarının dəqiqləşdirilməsi məqsədilə qoruq ərazisində  elmi ekspedisiya təşkil olunmuşdur. Ekspedisiyada Gəncə Dövlət Universiteti Botanika kafdrasının müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü prof.Vaqif Novruzov, dos.Zilxumar İsmayılova, dissertantlar Fidan İsayeva, Gülnar Quliyeva, Elanora Cavadova, Fədai Mustafayev, Korçay qoruğunun elmi işçiləri Əsli Cabbarova, Bəxtiyar Musayev, mühafizə yegerləri Nəsib Atayev, Amil Məmmədov və b. iştirak etmişlər. Yığılçmış materiallar təhlil olunduqdan sonra Redaksiya heyətinə məlumat veriləcəkdir.