12 iyul 2016

PROTOKOL № 10
B İ L D İ R İ Ş
12 iyul 2016-cı il tarixdə saat 1200-da Biologiya-kimya fakültəsinin Elmi şurasının iclası olmuşdur.
Gündəlik məsələlər
1.Fakültədə 2016-2017-ci tədris ilinə dair aparılan hazırlıq işləri (dekan, dekan müavini, kafedra müdirləri)
2.“Buraxılış işi” və “Dövlət imtahanı” üçün attestasiya komissiya (2015-2016-cı tədris ilinə aid) sədrlərinin hesabatlarının müzakirə və təsdiqi
3.Fakültə elmi şurasının 2016-2017-ci tədris ilinin I yarısı üçün və ixtisas kafedralarının iş planlarının təsdiqi (dekan dos.İ.Alverdiyev)
4.Dekanlığın 2016-2017-ci tədris ili üçün iş planının müzakirə və təsdiqi
5. Fakültə tədris metodik şurasının, tərbiyə işləri və tələbə elmi cəmiyyətinin 2016-2017-ci tədris ili üçün iş planlarının müzakirə və təsdiqi
6.Professor-müəllim heyətinin seçkisi
7.Cari məsələlər (Baş müəllimlərin 2016-2017-ci tədris ili üçün dərs yükünün tənzimlənməsi)

İŞTİRAK EDƏNLƏR:
Elmi şura üzvləri:
1. Dos.İ.Alverdiyev
2. Dos.M.Həsənov
3. Prof.V.Novruzov
4. Dos.V.Məmmədova
5. Dos.Q.Qurbanov
6. Prof.S.Əhmədova
7. Dos.Z.İsmayılova
8. Dos.M.Qazıyev
9. Dos.A.Bayramova
10. B/m.Y. Aslanova
11. Dos.E.Cəfərov
12. K.e.n.M.Nəbiyev
13. Dos.M.Vəliyev
14. Prof.T.Tağıyev
15. Dos.S.İbrahimli
16. Dos.T.Rüstəmova
17. B/m.Z.Əliyeva
18.T.Həsənzadə