23 sentyabr 2016

PROTOKOL № 1
B İ L D İ R İ Ş
23 sentyabr 2016-cı il tarixdə saat 1230 -da Biologiya-kimya fakültəsinin Elmi şurasının iclası olacaqdır.
Gündəlik məsələlər

1. 2015/2016-cı tədris ilinin yekunları. Fakültə dekanlığının hesabatı. (dekan dos.İ.Alverdiyev)
2. Yeni dərs ilində (2016-2017) fakültə kollektivinin qarşısında duran vəzifələr. (dekan, kafedra müdirləri)
3. Magistrantlara dissertasiya mövzularının planlaşdırılması (kafedra müdirləri)
4. Birinci kurs tələbələri ilə aparılan ideya siyasi işlər haqqında (humanitar məsələlər üzrə dekan müavini. Dos.Z.İsmayılova)
5. Buraxılış işi mövzularının müəyyənləşdirilməsində tələbələrin arzu və təkliflərinin əsas götürülməsi (dekan, kafedra müdirləri)
6. Fakültəyə 2016-2017-ci tədris ili üçün “Kimya”, “Kimya müəllimliyi” ixtisaslarına tələbə qəbul olunmaması və “Biologiya”, “Biologiya müəllimliyi”, “Ekologiya mühəndisliyi”ixtisaslarına isə tələbə qəbulu planının kəsirlə başa çatmasının aradan qaldırılması istiqamətində həyata keçiriləcək tədbirlər. (dekan, kafedra müdirləri)
7. Cari məsələlər

İŞTİRAK ETMƏLİDİRLƏR:
Elmi şura üzvləri:
1. Dos.İ.Alverdiyev
2. Dos.M.Həsənov
3. Prof.V.Novruzov
4. Dos.V.Məmmədova
5. Dos.Q.Qurbanov
6. Prof.S.Əhmədova
7. Dos.Z.İsmayılova
8. Dos.M.Qazıyev
9. Dos.A.Bayramova
10. B/m.Y. Aslanova
11. Dos.E.Cəfərov
12. K.e.n.M.Nəbiyev
13. Dos.M.Vəliyev
14. Prof.T.Tağıyev
15. Dos.S.İbrahimli
16. Dos.T.Rüstəmova
17. B/m.Z.Əliyeva
18.T.Həsənzadə