29 noyabr 2016

dsc00090PROTOKOL № 3
B İ L D İ R İ Ş

29 noyabr 2016-cı il tarixdə saat 1230-da Biologiya-kimya fakültəsi Elmi şurasının iclası olmuşdur.

Gündəlik məsələlər

1. Laborator məşğələlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində aparılan işlər. Açıq dərslərin nəticələri (kafedra müdirləri, tədrisə nəzarət komissiyası)
2. Müəllimlik ixtisasları üzrə IV кurslarda pedaqoji təcrübənin keçilməsinə dair hazırlıq işləri. (dekan, kafedra müdirləri)
3. Tələbə elmi tədqiqat işlərinin icrası və I kurs tələbələrinin tədqiqata cəlb edilmə vəziyyəti. (kafedra müdirləri, dos.S.İbrahimli)
4. İxtisas kafedralarına 2016-cı ilə planlaşdırılmış elmi tədqiqat işlərinin illik hesabatlarının müzakirə və təsdiqi (dekan, kafedra müdirləri)
5. İxtisaslar üzrə 2016-2017-ci tədris ilinin birinci yarısına planlaşdırılmış dərs saatlarının icra vəziyyəti. (dekan, dos.M.Həsənov)
6. İxtisas kafedralarının doktorant və magistrantlarının attestasiyası (kafedra müdirləri)
7. Professor-müəllim heyətinin seçkisi
8. Cari məsələlər

İŞTİRAK ETMƏLİDİRLƏR:
Elmi şura üzvləri:
1. Dos.İ.Alverdiyev
2. Dos.M.Həsənov
3. Prof.V.Novruzov
4. Dos.V.Məmmədova
5. Dos.Q.Qurbanov
6. Prof.S.Əhmədova
7. Dos.Z.İsmayılova
8. Dos.M.Qazıyev
9. Dos.A.Bayramova
10. B/m.Y. Aslanova
11. Dos.E.Cəfərov
12. K.e.n.M.Nəbiyev
13. Dos.M.Vəliyev
14. Prof.T.Tağıyev
15. Dos.S.İbrahimli
16. Dos.T.Rüstəmova
17. B/m.Z.Əliyeva
18. M.Muradlı