Foto Albom

LABORATORİYA AÇILIŞI


 TƏBRİZLİ QONAQLARLA GÖRÜŞ


5İLLİK HESABAT

 


 MƏZUNLARIMIZ “40 İL” SONRA BİR ARAYA GƏLDİLƏR

 


ƏMƏKDAR ELM XADİMİ, PROFESSOR NOVRUZOV VAQİF SEYFƏDDİN OĞLUNUN ŞƏHƏR İCTİMAİYYƏTİ ÜÇÜN AÇIQ DƏRSİ