02 fevral 2017

20170202_104226

PROTOKOL № 5
B İ L D İ R İ Ş
2 fevral 2017-ci il tarixdə saat 10:30-da Biologiya-kimya fakültəsi Elmi şurasının iclası olmuşdur.
Gündəlik məsələlər

1. Fakültədə 2016-2017-ci tədris ilinin payız imtahan sesiyasının gedişi haqqında məlumat
(dekan dos.İ.C.Alverdiyev)
2. İxtisas kafedralarının 2017-ci ilə planlaşdırılmış elmi tədqiqat işlərinin icrası ilə əlaqədar qarşıda duran vəzifələr
(kafedra müdirləri)
3. Doktorant və dissertantların 2016-cı ildə apardıqları elmi-tədqiqat işlərinin hesabatı (attestasiyası)
(kafedra müdirləri)
4. Dekanlıq və ixtisas kafedralarının 2016-2017-ci tədris ilinin II yarısına dair apardığı hazırlıq tədbirləri
(dekan, kafedra müdirləri)
5. “Azərbaycan müəllimi” qəzetinin 05 noyabr 2016-cı il tarixli 43 (8708) sayında “Kimya” kafedrasına boş olan baş müəllim (1 yer) üçün verilmiş elanın ləğv edilməsi haqqında kafedranın qəbul etdiyi qərar haqqında
6. Professor müəllim heyətinin seçkisi
7. Cari məsələlər

İŞTİRAK ETMƏLİDİRLƏR:
Elmi şura üzvləri:
1. Dos.İ.Alverdiyev
2. Dos.M.Həsənov
3. Prof.V.Novruzov
4. Dos.V.Məmmədova
5. Dos.Q.Qurbanov
6. Prof.S.Əhmədova
7. Dos.Z.İsmayılova
8. Dos.M.Qazıyev
9. Dos.A.Bayramova
10. B/m.Y. Aslanova
11. Dos.E.Cəfərov
12. Dos.N.Ələkbərov
13. Dos.M.Vəliyev
14. Prof.T.Tağıyev
15. Dos.S.İbrahimli
16. Dos.T.Rüstəmova
17. B/m.Z.Əliyeva
18. M.Muradlı