Həsənova Rasifə Bağır qızı

1961-ci ildə  Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1978-ci ildə  Gəncə şəhər 28 nömrəli  Beynəlxalq  ümumtəhsil  orta məktəbini bitirərək, həmin ildə Azərbaycan Texnologiya İnstitutununun  “Kimyəvi liflərin əyrilməsi” ixtisasına   daxil olmuşdur.  1984-cü ildə  Azərbaycan Texnologiya İnstitutunu bitirmişdir. 1982-cü ildə   Gəncə şəhərində  raykom komsomolda  uçot bölmə müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 2003-cü ildə  Gəncə Dövlət Universitetinin  Biologiya-kimya  fakültəsinin Kimya kafedrasına  laboratoriya müdiri vəzifəsinə  təyin olunmuşdur və hal-hazırda həmin vəzifədə çalışmaqdadır.