Dosent Bayramova Aynur Akif qızı

Bayramova Aynur Akif qizi Dos

1976-cı ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. GDU – nin biologiya fakültəsini bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə  gənc mütəxəssis kimi botanika kafedrasında başlamışdır.2007-ci ildə “Kişik Qafqazın şimal-şərq hissəsinin şibyə florası və genofondun mühafizəsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək biologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsu almışdır. Elmi məqalələri AMEA-nin “Xəbərlər” məcmuəsində və bir sıra nüfuzlu impakt faktorlu  jurnallarda çap olunmuşdur.60 qədər elmi məqaləsi çap olunmuşdur. Doktorluq dissertasiyasını başa çatdırmışdır.