Müəllim Əliyeva Afaq Ələsgər qızı

Əliyeva Afaq Ələsgər qızı.MüellimQISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1987-ci ildə Samux rayonunda anadan olmuşdur. 2009-cu ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Biologiya-kimya fakültəsinin Kimya-biologiya ixtisasının bakalavr pilləsini, 2012-ci ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Aqrobiokimya ixtisası üzrə magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2010-2014-cü ildən isə həmin kafedrada müəllim vəzifəsində çalışır. 2012-ci ildən AzETPİ-nin Texniki Bitkilərin Aqretexnologiyası şöbəsinin doktorantıdır. “Gəncə-Qazax bölgəsində soya bitkisinin becərmə texnologiyasının işlənib hazırlanması” mövzusunda dissertasiya işi üzərində işləyir. 11 elmi məqaləsi çap edilmişdir. Elmi məqalələri AMEA Xəbərlər Məcmuəsində, xarici ölkələrin İmpakt faktorlu jurnallarında və bir sıra nüfuzlu jurnallarda çap olunmuşdur.

Ailəlidir, 2 övladı var.