Müəllim Quliyeva Ramidə Zahid qızı

Quliyeva Ramidə Zahid qızı.MüellimQISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1987-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub.2009-cu ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Biologiya-Kimya fakultəsinin Kimya-Biologiya ixtisasının bakalavr pilləsini, 2011-ci ildə isə Mikologiya ixtisası üzrə magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Həmin ildən Universitetin Botanika kafedrasında stajçı müəllim kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır. Hal-hazırda həmin kafedrada  müəllim işləyir.

R.Z.Quliyeva 2011-ci ildən GDU-nun Botanika kafedrasının dissertantantı olmuşdur. Biologiya üzrə fəlsəfə dərəcəsi elmi dərəcəsini almaq üşün “Kiçik Qafqazın yüksək dağlığında bəzi nadir taxılların bioekoloji xüsusiyyətləri və senopopulyasiyalarının qiymətləndirilməsi” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə etmişdir. Fakültə, Universitet, Respublika və Beynəlxalq miqyaslı (Türkiyə) elmi konfranslarda məruzələrlə çıxış etmişdir. Elmi-tədqiqat işlərinə  dair 15 elmi məqaləsi çap edilmişdir. Elmi məqalələri AMEA Xəbərlər məcmuəsində, xarici ölkələrin  İmpakt Faktorlu jurnallarında, Ekoloji Sempozyumun materiallarında və bir sıra nüfuzlu jurnallarda   çap olunmuşdur.  R.Z.Quliyeva Universitet və şəhərin ictimai həyatında yaxından iştirak edir. Kəpəz rayon bələdiyyəsinin üzvüdür.