Dosent Qazıyev Məhəmmədiyyə Tacəddin oğlu

Qaziyev Mehemmediya Taceddin oglu Dosent1975-ci ildə AzKTİ-nun meyvə – tərəvəz və üzümçülük fakültəsinin bitirib. 1976-ci ildə Az.E.T.B.M.İnstitutunun əyani aspiranturasına qəbul olunmuş. Ümumittifaq Bitkiləri mühazirə institunun professoru A.V. Voevodinin rəhbərliyi ilə 1981-ci ildə Kişinev şəhərindəki Kənd təsərrüfatı institunda müdafiə edərək kənd – təsərrüfatı elmləri namizədi elmi dərəcəsini almışdır. 1993-cü ildən indiyə qədər baş müəllim və dosent vəzifələrində işləmişdir. 60-qədər elmi-metodik məqalələri çap olunmuşdur.