Dosent Muradova Nabat Cəfər qızı

Muradova Nabat Cəfər qizi.DosentAzərbaycan Kənd Təsərrüfatı institunun üzümçülük – meyvə – tərəvəzçilik fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirərmişdir. 1953-1956-ci illərdə Moskvada K.A.Timiryazıyev adına “Bitgi fiziologiyası” institutunun aspirantı olmuşdur. 1956-cı ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1956-1964-cü illərdə Azərbaycan elmi – tətqiqat Pambıqçılıq institutunun bitgi fiziologiya şöbələrində baş elmi işçi vəzifəsində çalışmış. 1964-cu ildən bu günədək GDU-nin Botanika kafedrasının dosenti vəzifəsində çalışır. Həmin müddətdə pedaqoji fəaliyyətini müvəfəqiyyətə davam etdirir və bir çox fənnlərin tədisi iləməşğul olur     Universitet qadınlar şurasının sədri, fakültə elmi şuranın üzvi kimi tələbələrin təlim – tərbiyyəsində fəal iştirak etmişdir. 60-a qədər elmi məqalənin, 7  metodik  vəsaitinin müəllifidir. Dəfələrlə keçmiş ittifaqın bir çox şəhərlərində Moskva, Kiyev, Minskidə keçirilən elmi simpoziu konfransların iştirakçısı olmuş, məruzə və çıxışlar etişdir.

3 iyun 1981-ci ildə Azərbaycan Ali Sovetinin Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə “Əməkdar ali məktə işçiləri” fəxri ada layiq görülmüşdür.