Dosent İsmayılova Zilxumar Məmməd qızı

Ismailova Zilxumar Memmed qizi   Dosent1943-cü ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1960-cı ildə Gəncə şəhəri 16 saylı orta məktəbi bitirib. 1960-cı ildə H.Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitunun (indiki GDU) biologiya və kənd təsərrüfatı istehsalının əsasları fakültəsinə daxil olub, 1967-ci ildə həmin institutu bitirib, təyinatla gənc mütəxəssis kimi Yevlax rayonunun SaLahlı kənd orta məktəbində müəllimlik fəaliyyətinə başlamışdır. 1969-1971-ci illərdə Bakı şəhər məktəblərində müəllim işləməklə bərabər, Azərbaycan EA Botanika Institunun aspiranturasına daxil olmuşdur. 1978-ci ildə «Böyük Qafqazın yüksək dağlarında topalın (Festuca ovina,F.supina) senopopulyasiyası» mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib, biologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 1996-cı ildən GDU-nin botanika kafedrasmda baş müəllim, dosent, 2001-2006-cı illərdə GDU-nin botanika kafedrasının müdiri, Hal-hazırda botanika kafedrasının dosenti, eyni zamanda ictimai əsaslarla Biologiya-kimya fakültəsinin təlim-tərbiyə işləri üzrə dekan müavinidir. Fakültə elmi şurasının üzvüdür. 1999-cu ildə dosent elmi adını almışdır. «Taxılların senopopulyasiyalarının» tədqiqi sahəsindəki xidmətlərinə görə Amerika Bioqrafıya Institutu tərəfindən adı Beynəlxalq fəxri kitaba daxil olunmaqla, qızıl medala layiq görülmüş, 2001-2005-ci illərin «lşgüzar qadını» fəxri adını alıb. Botanikanın nəzəri və metodik problemlərinə dair 50 elmi işi, o cümlədən 3 dərs vəsaiti, proqram və metodik göstərişləri çap olunmuşdur.