DOSENT ƏVƏZİ QASIMOVA FƏRQANƏ NƏRİMAN QIZI

????????????????????????????????????

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1968-ci ilin iyul ayının 10-da Sabirabad rayonunda anadan olmuşdur. 1975-ci ildə Kirovabad şəhərində (indiki Gəncə) S.M.Kirov adına 18 saylı orta məktəbin birinci sinfinə daxil olub.1986-cı ildə həmin məktəbi bitirmişdir.

TƏHSİLİ
Qasmova Fərqanə Nəriman qızı 1986-cı ildə H.Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki GDU) Biologiya və kənd təsərrüfatı əsasları fakültəsinin Biologiya ixtisasına qəbul olub. 1991-ci ildə həmin ixtisaını bitirmişdir.

İŞ TƏCRÜBƏSİ
1991-ci ildən Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki ADAU) Bitkiçilik kafedrasında laborant kimi çalışmışdır. 2005-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Ekologiya və təbiəti mühafizə ” kafedrasında baş laborant, 2008-ci ildəön isə həmin kafedrada müəllim kimi çalışmışdır.

Elmi fəaliyyəti
2006-cı ildən AKTA-nın (indiki ADAU) dissertantı olmuş və “Kartof bitkisinin qida elementlərinin balansı əsasında gübrələnməsi (Gəncə-Qazax bölgəsi üzrə)” mövzusunda namizədlik dissertasiyası üzərində işləmişdir.
2011-ci ildə tamamlanmış namizədlik dissertasiyasının ADAU-nun “Aqrokimya və torpaqşünaslıq” kafedrasında ilkin müdafiəsi keçirilmiş, müdafiəyə təqdim olunması məsləhət bilinmişdir. 2012-ci ilin yanvar ayında namizədlik dissertasiyasını Torpaqşünaslıq və aqrokimya İnstitutunda müvəffəqiyyətlə müdafiə etmiş və iş 3 iyul 2013-cü il tarixində Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən təsdiq edilmişdir.

Pedaqoji fəaliyyəti
Müəllimlik fəaliyyətinə başladığı dövrdən ümumi ekologiya, aqroekologiya, mühəndis ekologiyası fənlərindən mühazirə oxuyur. Həm də laborator və seminar məşğələsi, tədris təcrübəsi keçir. Dünya ədəbiyyatından əldə edilmiş elmi yenilikləri proqram materialları ilə əlaqələndirir və yeri gəldikcə tələbələrə çatdırır. Mühazirənin gedişində tələbə fəallığının yüksəldilməsini ön plana çəkir. Laborator məşğələlərdə tələblərin müstəqil işləməsinə, öz nöqsanlarını dərk edib aradan qaldırma və əməli vərdiş qazanma imkanlarının inkişafına istiqamət verir.
Azərbaycan respublikası Təhsil Nazirliyi Ekologiya bölməsi üzrə Elmi Metodik Şuranın qərarı ilə professor Sevda Əhmədova ilə birlikdə “Qlobal problemlər və proqnozlaşdırma” və Sevda Əhmədova, Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Nəsibə Nəsirova ilə birlikdə “Aqroekosistemlərdə radioaktiv çirklənmələr və mühafizə tədbirləri” fənn proqramlarını nəşr etdirmişlər.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 12.03.2015-ci il tarixli 283 saylı əmri ilə “Nəzəri ekologiya” fənnindən bakalavr pilləsi üçün fənn proqramı nəşr olunmuşdur.

ELMİ FƏALİYYƏTDƏ ALDIĞI ƏN MÜHÜM NƏTİCƏLƏR
“Kartof bitkisinin qida elementlərinin balansı əsasında gübrələnməsi (Gəncə-Qazax bölgəsi üzrə)” mövzusunda ağardığı elmi-tədqiqat işinin nəticəsi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, üzvi və mineral gübrə normalarının kartof bitkisi altında tətbiqinin səmərəliliyinin təhlili göstərir ki, ən yüksək şərti xalis gəlir peyin 20 ton hektarda 4186,0 manat-hektar azot, fosfor, kalium 4621,52 manat-hektara alınmışdır.

BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
GDU-da təşkil olunmuş “Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri” ” adlı elmi-konfransda “Azərbaycanın qərb bölgəsinin torpaq ekoloji şəraiti” mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir.

İCTİMAİ-SOSİAL HƏYATDA İŞTİRAKI
Şəhər miqyasında və universitet daxili keçirilən bütün tədbirlərdə yaxından yaxından iştirak edir.
YAP-ın üzvüdür.