BAŞ MÜƏLLİM İSMAYILZADƏ NATİQƏ NAMİQ QIZI

baş müəllim Natiqə Namik qızı İsmayılzadə

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1979-cu ilin oktyabr ayının 16-da Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. 1986-cı ildə Gəncə şəhərində 4 nömrəli orta məktəbin birinci sinfinə daxil olub. 1997-ci ildə həmin məktəbi əla qiymətlərlə bitirib.
Ailəlidir, 2 övladı var.

TƏHSİLİ
1997-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (AKTA) Aqronomluq fakültəsinə qəbul olub və 2001-ci ildə həmin ixtisası fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 2001-ci ildə AKTA-nın Bitkiçilik ixtisası üzrə magistraturaya qəbul olub. 2003-cü ildə həmin fərqlənmə diplomu ilə bitirib. AKTA-da (indiki ADAU) oxuduğu illərdə Əhməd cavad təqaüdü ilə təltif olunub.

İŞ TƏCRÜBƏSİ
2004-cü ilin Sentyabrından Gəncə Dövlət Universitetinin Ekologiya və təbiəti mühafizə kafedrasında müəllim işləyir. 2013-cü ildən isə həmin kafedrada baş müəllim kimi fəaliyyətini davam etdirir.

Elmi fəaliyyəti
2012-ci ildən ADAU-nun Ekologiya və meşəçilik kafedrasının dissertantıdır. “Gəncə-Qazax bölgəsində texnogen çirklənmə şəraitinə davamlı bitkilərin bioekoloji xüsusiyyətləri” mövzusunda fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işi üzərində çalışır. Dissertanturada oxuduğu müddətdə 12-dən çox elmi məqaləsi AMEA-nın elmi xəbərlərində, Universitetin elmi qeydlərində nəşr olunmuşdur. 3 məqaləsi xarici ölkələrin jurnallarında nəşr olunmuşdur. Hər il 1-2 nəfər tələbənin elmi işinə rəhbərlik edir.Onlar Universitet və Respublika konfranslarında, fənn olimpiadalarında uğurlar qazanır.

Pedaqoji fəaliyyəti
Müəllimlik fəaliyyətinə başladığı illərdən Ekologiyanın əsasları ilə “Ekologiyanın əsasları və təbiəti mühafizə”, “Təbiətdən səmərəli istifadə” fənlərindən mühazirə oxuyur. Həm də laborator və seminar məşğələsi tədris təcrübəsi keçir. dünya ədəbiyyatından əldə edilmiş elmi yenilikləri proqram materialları ilə əlaqələndirir və yeri gəldikcə tələbələrə çatdırır. mühazirənin gedişində tələbə fəallığının yüksəldilməsinin ön plana çəkir. Laborator məşğələlərdə tələbələrin müstəqil işləməsinə, sərbəst düşünüb təhlil etməsinə, öz nöqsanlarını dərk edib aradan qaldırma və əməli vərdiş qazanma imkanlarının inkişafına istiqamət verir.
Müstəqil iş tələbələrdə tədqiqatçılıq vərdişinin inkişaf etdirilməsində mühüm rola malikdir. Ona görə də müəllim sərbəst oş üçün tədris etdiyi fənnin aktual problemlərinə dair mövzular planlaşdırır. Mövzuların işlənilməsində müasir ədəbiyyat məlumatlarından istifadəyə, ümumiləşdirmə vərdişinin inkişaf etdirilməsi işində özünə və tələbələrə qarşı tələbkarlıq göstərir.
Tədris-metodik məsələlərin həllində iştirak edir. Hər il tədris etdiyi fənlərin mühazirə mətnlərini yeni ədəbiyyat məlumatları ilə zənginləşdirir.
Biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru professor əvəzi Sevda Əhmədova ilə birlikdə “Ekologiyanın əsasları və təbiəti mühafizə” fənni üzrə proqram nəşr olunmuşdur.

ELMİ FƏALİYYƏTİNDƏ ALDIĞI NƏTİCƏLƏR
İlk dəfə olaraq Gəncə-Qazax texnogen çirklənmə şəraitində bitən oduncaqlı bitkilərin meyvə verməsinin bioekoloji xüsusiyyətləri ətraflı surətdə öyrəniləcəkdir. Texnogen landşaftlarda əkilib becərilən fəsilə, cins və növə məxsus müxtəlif həyat formaları oduncaqlı bitkilərin fitoksikli sənaye tullantılarına qarşı verdikləri cavab reaksiyalarına görə nisbətən zədələnməyən, assimlyativ orqanları qismən zədələnən və assimlyativ və repraduktiv orqanları zədələnən ekoloji qrupları təyin edilmişdir.

BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
Gəncə şəhərində 2015-ci ildə Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: dünya təcrübəsi və müasir prioritetləri Beynəlxalq elmi- praktik konfransda “Gədəbəy rayonunun texnogen çirklənmiş ərazilərinin bitkiləri və onların qorunması” mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir.

İCTİMAİ-SOSİAL HƏYATDA İŞTİRAKI
Kafedranın, fakültənin və universitetin ictimai işlərində, şəhər tədbirlərində iştirak edir.
YAP-ın üzvüdür.