18 APREL 2016

B İ L D İ R İ Ş

18 aprel 2016-cı il tarixdə saat 1200–da Biologiya-kimya fakültəsi Elmi şurasının iclası keçirildi.

Gündəlik məsələlər:

1. Fakültədə keçirilmiş monitorinq və açıq dərslərin nəticələri
Dekan , kafedra müdirləri
2. 2016-2017-cı tədris ili üçün seçimi aparılmış fənlərin (II və III kurslar üçün) və IV kurslara aid tərtib olunmuş işçi planının müzakirəsi, təsdiqi.
Dekan , kafedra müdirləri, tyutorlar
3. IV kurslarda yaz imtahan sesiyasının təşkilinə dair aparılan hazırlıq işləri.
Dekan
4. Yaz semestri üçün I, II və III kurslara planlaşdırılmış dərs saatlarının icra vəziyyəti.
Dos.M.Həsənov
5. İxtisas kafedralarında Buraxılış işi və magistr dissertasiyalarının icrası, Dövlət imtahanlarına aparılan hazırlıq işləri
Dekan , kafedra müdirləri
6. Professor-müəllim heyətinin seçkisi
7. Cari məsələlər

İŞTİRAK ETDİLƏR:
Elmi şura üzvləri:
1. Dos.İ.Alverdiyev
2. Dos.M.Həsənov
3. Prof.V.Novruzov
4. Dos.V.Məmmədova
5. Dos.Q.Qurbanov
6. Prof.S.Əhmədova
7. Dos.Z.İsmayılova
8. Dos.M.Qazıyev
9. Dos.A.Bayramova
10. B/m.Y. Aslanova
11. Dos.E.Cəfərov
12. K.e.n.M.Nəbiyev
13. Dos.M.Vəliyev
14. Prof.T.Tağıyev
15. Dos.S.İbrahimli
16. Dos.T.Rüstəmova
17. B/m.Z.Əliyeva
18. T.Həsənzadə