BAŞ MÜƏLLİM HÜSEYNZADƏ AYNUR SİYAVUŞ QIZI

????????????????????????????????????

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
16 iyul 1978-ci il Gəncə şəhərində anadan olub. 1975-1995-ci illərdə Gəncə şəhər 39 saylı orta məktəbində təhsil almışdır.
1996-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsinin bakalavr pilləsinə daxil olub,2000-ci ildə pilləni fərqlənmə ilə bitirib həmən universitetin biokimya və biotexnologiya ixtisası üzrə maqistratura pilləsinə daxil olub.2002-ci ildə maqistraturanı fərqlənmə ilə bitirib.2002-ildə Gəncə dövlət universitetinin Kimya- Biologiya fakultəsinin Botanika kafedrasına stajçı-müəllim, 2003-cü ildə isə müəllim təyin olunub.2008-ci ildən bu günə qədər kafedranın baş müəllim vəzifəsində çalışır.
AMEA Botanika İnstitutunun dissertantıdır.
Ailəlidir. 2 övladı vardır.

e-mail:aynur.hüseynzade.78@mail.ru

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI
2002-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsini bitirib.
Dissertasiya mövzusu “Xloroplastların biogenez prosesi zamznı xlorofil-zülal komplekslərinin formalaşması və fotokimyəvi reaksiyalara Mn-ın təsiri”

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2002-ci ildən hal-hazıradək GDU-nun Kimya-Biologiya fakultəsinin botanika kafedrasında əvvəlcə müəllim, sonra isə baş müəllim vəzifəsində çalışır. Tədris etdiyi fənnlər:Enzimologiya, Biometriya, Sənaye mikrobiologiyası, Həyat bilgisi və OTM.
11 məqalənin və 1 dərs vəsaitinin müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Xloroplastların biogenez prosesi zamanı ağır metalların və fotoinhibirləşmənin fotokimyəvi reaksiyalara təsiri.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1.Aqrar təhsil sistemində innovasiya texnologiyalarının tətbigi və beynəlxalq əməkdaşlıq formaları. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans (21-22 may).Gəncə-2010.
2.Актуальные проблемы биоэкологи. II Международная научно- практическая конференция, Москва,26-28 октября 2010г.
3.Third International Symposium on Metallomics. Metallomics 2011. Germany.June 15-20 .
4.Görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə Əliyevanın 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Gənc Alimlərin vəTədqiqatçıların “Müasir biologiyanı İnnovasiya Problemləri” mövzusunda III Beynəlxalq Elmi Konfrans.Bakı-2013.

SEÇİLMİŞ ELMİ ƏSƏRLƏRİ
R.Ganiyeva, I.Kurbanova, S.Bayramova, A.S.Guseynzadeh,S.Dadasheva, S.Quliyeva,R.Qasanov.Effekt of Mn2+ and Al2+ at low Ph on PS 2 Chlorophyll-protein complexes state and fluorescense characteristice of wheat seedlings.Photosynthesis and post-genomic era.”From biophysics to Molekular Biology, a Path in the Research of Photosystem II”.25-28August, 2004.Trois- Rivieres,Quebec, Canada.
Р.Ганиева,А.Гусейнзаде, Р.Гасанов.Действие Мn2+ на активность фотосистемы II в листьях пшеницы в процессе формирования фотосинтетического аппарата. Актуальные проблемы биоэкологи. Сборник материалов II Международной научно практической конференции, 26-28 октября 2010г.
Aynur S.Guseynzadeh, Marina Z.Zarkua, Sevil B.Dadashova,Inna M. Kurbanova.The Assemblage of chlorophyll-protein complexes of thylakoid membranes under heavy metals action. Third International Symposium on Metallomics. Metallomics 2011. Germany.June 15-20.
A.S.Guseynzadeh. Photoinhibition and Repair of PS II activity in the wheat leaves (Triticum aestivum L.) at the biogenesis processes. Görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə Əliyevanın 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Gənc Alimlərin və Tədqiqatçıların “Müasir Biologiyanın İnnovasiya problemləri” mövzusunda III Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları (7-8 May).Bakı 2013.

KİTABLAR
“Enzimologiya fənnindən laborator məşğələlərinin keçirilməsinə dair praktikum” (dərs vəsaiti).Gəncə 2015.