BİOLOGİYA ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU, BAŞ MÜƏLLİM AĞAYEVA ELFİRA ZAUR QIZI

men

İş telefonu: +(994) 022 256 33 06
e-mail: shanur@rambler.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1972-ci ilin mart ayının 4-də Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
1979-1989-cu illərdə 4 saylı məktəbində təhsil almışdır.

TƏHSİLİ
1991-ci ildə Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutuna “Biologiya və əlavə kimya” fakültəsinə qəbul olunub.
1996-cı ildə Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunu “Biologiya və kimya müəllimi” ixtisası yiyələnərək bitirib.
Rus dilini sərbəst bilir. İngilis dilində oxuyub izah edə bilir.

İŞ TƏCRÜBƏSİ
2000-ci ildən 2010-cu ilə dək Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Biologiya” kafedrasında assistent vəzifəsində işləyib.
2010-cu ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Anatomiya, fiziologiya və zoologiya” kafedrasına baş müəllim vəzifəsinə təyin olunub.
Apardığı dərslər: molekulyar genetika, hüceyrə genetikası, tibbi genetika, insan genetikasının əsasları, mikroorqanizmlərin genetikası, bitki genetikası və seleksiyası, membranologiya, fərdi inkişafın biologiyası, təkamül təlimi.
Elmi fəaliyyəti
Azərbaycan Prezidenti Yanında AAK tərəfindən 12 may 2014-cü il tarixli (protokol № 14-k) qərarı ilə biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilmişdir.
Hal-hazırda “genetika” ixtisası istiqamətində doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir.
Pedaqoji fəaliyyəti
Kafedrada işlədiyi müddətdə özünü intizamlı, işgüzar, tələbələrə və özünə qarşı tələbkar müəllimə kimi göstərmişdir.
Universitetin və fakültənin ictimai işlərində fəal iştirak edir. Dərslərini müasir tələblər səviyyəsində keçməklə, elmi yenilikləri daima tələbələrə çatdırmağa çalışır. Öz səmimiyyəti, işgüzarlığı ilə kafedranın əməkdaşları və tələbələr arasında yaxşı nüfuza malikdir. Tələbə elmi cəmiyyətin fəal üzvüdür. Tələbələrin elmi işə cəlb olunmasında öz üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirir.
29 elmi məqalənin müəllifidir.

ƏN MÜHÜM ELMİ NƏTCƏLƏRİN MƏZMUNU, ÇAP OLUNDUĞU JURNAL, TƏTBİQİ, ELMİ VƏ İÇTİMAİ FAYDALILIĞI
Magistratura pilləsinə aid 10, bakalavr pilləsinə aid 2 fənn proqramı hazırlayıb tədbiq edib.
Biologiya üzrə təhsil alan magistrlər üçün “Magistr dissertasiyasının yazılma metodikası və tərtibi qaydaları” metodik göstəriş hazirlayıb.
“Bitki genetik resurslarının müxtəlifliklərinin qiymətləndirilməsində molekulyar markerlərdən istifadə (Genomun analizinin QTL metodunun əsasları)” dərs vəsaiti üzərində işləyir.

BEYNƏLXALQ ELMI KONFRANSLARDA, SIMPOZIUM VƏ QURULTAYLARDA IŞTIRAKÇILIQ:
Apardığı tədqiqat işlərinın nəticələri və elmi müddəaları beynəlxalq simpoziumlarda və elmi-praktiki konfraslarda məruzə edilib müzakirə olunmuşdur.
Məqələləri “Müasir biologiyanın prob¬lemləri” mövzusunda II Beynəlxalq elmi-praktiki konfransında (Moskva, 2011) məruzə olunub və müzakirə edilmişdir.
Tədris etdiyi ixtisas üzrə məqalələr çap olunmuş. H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr edilmiş “Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri” mövzususnda elmi konfransda məruzə edilmişdir, Gəncə 2014

İCTİMAİ-SOSİAL HƏYATDA İŞTİRAKÇILIQ
2003-cü ildən “Azərbaycan Ekologiya və Ətraf Mühitə Nəzarət Mərkəzi” İçtimai Birliyinin üzvüdür.
2013-cu ildən Yeni Azərbaycan Paratiyasının üzvüdür.