Ekologiya mühəndisliyinin I kursunda baş müəllim Xəlil Seyfəddin oğlu Musayevin Fizika fənnindən “Müxtəlif mühitlərdə elektrik cərəyanı” adlı açıq dərsi keçirilmişdir.

Müəllimin mühazirəyə aid bütün sənədləri var idi: qrifli proqramı, mühazirə mətni, kafedra müdiri tərəfindən təsdiq olunmuş sillabusu, mətnə aid slaydı və s. Əvvəlcə mühazirənin planını, istifadə olunmuş ədəbiyyatların siyahısı tələbələrə çatdırdı. Plan və slayddan istifadə etməklə mühazirəni dedi. Mühazirənin gedişində tələbələri düşündürən sualları cavablandırdı. Mövzu vaxtında yekunlaşdırıldı. Əlavə ədəbiyyatlardan istifadə üçün müəllim tapşırıq verdi.  

Davamı

Ümumdünya müəllimlər günü!

Ümumdünya müəllimlər günü Universitetimizdə təntənəli (5 oktyabr 2017-ci il tarixdə) şəkildə qeyd olundu. Rektor professor Y.Ə.Yusibov bütün müəllimləri təbrik etdi, işlərində uğurlar arzuladı. Fakültəmizin bir qrup müəllimləri mükafatlandırıldı. O cümlədən təqaüdə gedənlərdən dosent Muradova Nabat Cəfər qızı, baş müəllim Seyidova Solmaz Seyidqasım qızı, baş müəllim Əhmədova Svetlana Əliağa qızı və kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru […]

Davamı

Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasının müəllimi Abdullayeva Lalə Rəşid qızının açıq dərsi

Laborator məşğələsinə müəllim əvvəlcədən yaxşı hazırlıq işi görmüşdü. Məşğələni “İnteraktiv” üsulla keçdi. Tələbələr mövcud əyani vəsaitlər, mühazirədə əldə etdikləri biliklər əsasında xüsusi fəallıq göstərdi. Mövzuda qarşıya qoyulan problemləri öyrəndi. Bu cür qazanılan biliklər uzun müddət yadda qalır. Açıq dərsdə iştirak edənlərin iştirakı ilə işgüzar müzakirə aparıldı. Metodiki məsləhətləşmələr müzakirənin dəyərini daha da yaxşılaşdırdı.

Davamı

Botanika kafedrasının əməkdaşları Beynəlxalq seminarda

Gəncə Şəhəri İcra Hakimiyyətinin tapşırığı ilə Botanika kafedrasının dosenti Aynur Bayramova və kafedranın müəllimi b.ü.f.d. Rəmidə Quliyeva 01.10.2017-ci il tarixdə MDB ölkələrinin gənc alimlərinin Beynəlxalq seminarında iştirak etmək üçün nümayəndə heyətinin tərkibində Düşənbə şəhərinə getmişlər. 1-7 oktyabr 2017-ci il tarixlərdə Varzob dağ-botanika stansiyası bazasında (Kondara) keçirilən Beynəlxalq seminar Bioloji müxtəlifliyin öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. Beynəlxalq seminarda […]

Davamı

Ekologiya və təbiəti mühafizə kafedrasının baş müəllimi Natiqə İsmayılzadənin müdafiəsi keçirilmişdir.

AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu nəzdində fəlsəfə və doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi üzrə D.01.041 Dissertasiya Şurasının iclası keçirilmişdir. İclasda biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Universitetimizin Ekologiya və təbiəti mühafizə kafedrasının baş müəllimi Natiqə İsmayılzadə professor Sevda Əhmədovanın rəhbərliyi ilə «Gəncə-Qazax bölgəsinin torpaqlarında texnogen çirklənmə şəraitinə davamlı bitkilərin bioekoloji xüsusiyyətləri» mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işini […]

Davamı

EKOLOGİYA VƏ TƏBİƏTİ MÜHAFİZƏ KAFEDRASI EKSPEDİSİYADA.

07.07.2017-ci il tarixdə Ekologiya və Təbiəti Mühafizə kafedrasının əməkdaşları Tovuz rayonu ətrafı dağlıq ərazisində kafedranın tematik planı üzrə 3 mövzuda elmi-tədqiqat işini aparmaq məqsədilə ekspedisiyaya getmişlər. Ekspedisiyanın tematik planının mövzuları aşağıdakəlardan ibarətdir: 1.Gəncə və gəncə ətrafında texnogen çirklənmiş ərazilərinin flora tərkibinin bioekoloji təhlili. 2. Bəzi sənaye mərkəzləri ətrafının bitki örtüyünün müasir vəziyyəti. 3. Texnogen çirklənməyə […]

Davamı

TƏBRİK EDİRİK!

Kimya kafedrasının dosent əvəzi Aynur Teyyub qızı Məmmədovaya AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA ALİ ATTESTASİYA KOMİSSİYASI 23 may 2017-ci il tarixli qərarı ilə kimya kafedrası üzrə dosent elmi adı verilmişdir. Bu münasibətlə Aynur müəlliməni təbrik edir,ona gələcək işlərində uğurlar arzulayırıx.

Davamı

Botanika kafedrası əməkdaşlarının növbəti çöl tədqiqatları.

Universitetin tematik planına uyğun olaraq “Azərbaycanın Qərb bölgəsinin bitki örtüyünün bioloji müxtəlifliyi və genefondun mühafizəsi” problemi üzrə elmi tədqiqat işlərinin aparılması məqsədi ilə 25.05.2017-ci il tarixdə botanika kafedrasının professor – müəllim, doktorant, dissertant və tədris – köməkçi heyyətinin iştirakı ilə (26 nəfər) Gəncə-Şəmkir-Gədəbəy marşrutu üzrə marşrut və stasionar tədqiqatlar aparılmışdır. Gədəbəy rayonunun Çənlibel massivi bioloji […]

Davamı