EKOLOGİYA VƏ TƏBİƏTİ MÜHAFİZƏ KAFEDRASI EKSPEDİSİYADA.

07.07.2017-ci il tarixdə Ekologiya və Təbiəti Mühafizə kafedrasının əməkdaşları Tovuz rayonu ətrafı dağlıq ərazisində kafedranın tematik planı üzrə 3 mövzuda elmi-tədqiqat işini aparmaq məqsədilə ekspedisiyaya getmişlər.

Ekspedisiyanın tematik planının mövzuları aşağıdakəlardan ibarətdir:

1.Gəncə və gəncə ətrafında texnogen çirklənmiş ərazilərinin flora tərkibinin bioekoloji təhlili.

2. Bəzi sənaye mərkəzləri ətrafının bitki örtüyünün müasir vəziyyəti.

3. Texnogen çirklənməyə adaptə etmiş növlərinin ekoloji qruplarının ekoloji təhlili.