İxtisaslar

Kimya-Biologiya fakültəsində olan ixtisasların siyahısı aşağıdakı kimidir:

  • Biologiya – 050501
  • 9 Eylül Universiteti ilə birgə İkili Diplom Proqram – Biologiya ixtisası
  • Biologiya müəllimliyi – 050102
  • Kimya – 050508
  • Kimya müəllimliyi – 050109
  • Kimya mühəndisliyi – 0506018
  • Kimya və biologiya müəllimliyi – (Tədris ingilis dilində) – 050110
  • Kimya və biologiya müəllimliyi – 050110
  • Ekologiya – 050510
  • Ekologiya mühəndisliyi – 050606