Fakültə haqqında

FAKÜLTƏNİN QISA TARİXİ

Biologiya kimya fakültəsinin əsası 1938-ci ildə qoyulmuşdur. Hal-hazıra qədər fakültədə 17500-ə qədər mütəxəsis hazırlanmışdır. Fakültənin 4 ixtisasında 4 elmlər doktoru, professor, 22 elmlər namizədi, dosent, 124 elmlər namizədi, baş müəllim, 39 nəfər baş müəllim, 16 müəllim, 1 assistent, 55 tədris-köməkçi heyəti çalışır. Fakültə əməkdaşları yüksək ixtisaslı elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması, yeni fənn proqramlarının, dərslik və dərs vəsaitlərinin yazılması istiqamətində məqsədyönlü iş aparılır.