Mühazirələr

 I YARIM İL

BİOLOGİYA I KURS

BİOLOGİYA II KURS

BİOLOGİYA III KURS

BİOLOGİYA IV KURS

BİOLOGİYA MÜƏLLİMLİYİ I KURS

BİOLOGİYA MÜƏLLİMLİYİ II KURS

BİOLOGİYA MÜƏLLİMLİYİ III KURS

BİOLOGİYA MÜƏLLİMLİYİ IV KURS

KİMYA I KURS

KİMYA II KURS

                                          KİMYA III KURS

                                             KİMYA IV KURS

KİMYA MÜƏLLİMLİYİ I KURS

KİMYA MÜƏLLİMLİYİ II KURS

KİMYA MÜƏLLİMLİYİ III KURS

KİMYA MÜƏLLİMLİYİ IV KURS

KİMYA VƏ BİOLOGİYA MÜƏLLİMLİYİ I KURS

KİMYA VƏ BİOLOGİYA MÜƏLLİMLİYİ II KURS

KİMYA VƏ BİOLOGİYA MÜƏLLİMLİYİ III KURS

KİMYA VƏ BİOLOGİYA MÜƏLLİMLİYİ IV KURS

KİMYA VƏ BİOLOGİYA MÜƏLLİMLİYİ V KURS

EKOLOGİYA MÜHƏNDİSLİYİ I KURS

EKOLOGİYA MÜHƏNDİSLİYİ II KURS

EKOLOGİYA MÜHƏNDİSLİYİ III KURS

EKOLOGİYA MÜHƏNDİSLİYİ IV KURS

II YARIM İL

BİOLOGİYA I KURS

BİOLOGİYA II KURS

BİOLOGİYA III KURS

BİOLOGİYA IV KURS

BİOLOGİYA MÜƏLLİMLİYİ I KURS

BİOLOGİYA MÜƏLLİMLİYİ II KURS

BİOLOGİYA MÜƏLLİMLİYİ III KURS

BİOLOGİYA MÜƏLLİMLİYİ IV KURS

KİMYA I KURS

KİMYA II KURS

KİMYA III KURS

KİMYA MÜƏLLİMLİYİ I KURS

KİMYA MÜƏLLİMLİYİ II KURS

KİMYA MÜƏLLİMLİYİ III KURS

KİMYA VƏ BİOLOGİYA MÜƏLLİMLİYİ I KURS

KİMYA VƏ BİOLOGİYA MÜƏLLİMLİYİ II KURS

KİMYA VƏ BİOLOGİYA MÜƏLLİMLİYİ III KURS

KİMYA VƏ BİOLOGİYA MÜƏLLİMLİYİ IV KURS

EKOLOGİYA MÜHƏNDİSLİYİ I KURS

EKOLOGİYA MÜHƏNDİSLİYİ II KURS

EKOLOGİYA MÜHƏNDİSLİYİ III KURS