Foto Albom

LABORATORİYA AÇILIŞI

 


 TƏBRİZLİ QONAQLARLA GÖRÜŞ

 


5İLLİK HESABAT

 

 


 MƏZUNLARIMIZ “40 İL” SONRA BİR ARAYA GƏLDİLƏR

 


ƏMƏKDAR ELM XADİMİ, PROFESSOR NOVRUZOV VAQİF SEYFƏDDİN OĞLUNUN ŞƏHƏR İCTİMAİYYƏTİ ÜÇÜN AÇIQ DƏRSİ

TƏLƏBƏLƏRLƏ XATİRƏ FOTOSU